Referencie

 

 

 

CERTIFIKÁTY KVALITY

 

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky dohliada nad činnosťou firmy DALITRANS

certifikat kvality nis sr

NAJSPOĽAHLIVEJŠIE PODNIKY

certifikat kvality nis sr

PEČAŤ BONITY SPOLOČNOSTI

certifikat kvality nis sr

PEČAŤ STABILITY SPOLOČNOSTI

 

ISO CERTIFIKÁTY

 

Komplexné služby v oblasti systémových ISO certifikácií, auditov, školení a expertných posudkov.

MANAŽÉRSTVO KVALITY

MANAŽÉRSTVO KVALITY

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO

ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO